Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Trusler/Lakselus

Lusedødelighet i Produksjonsområde 10 2018-2020

Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i PO10. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i gult av fiskeriministeren.

fredag 18.desember 2020 / 14:14

Rapporten fra Havforskningsinstituttet om "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020" ble lagt fram 10.12. Produksjonsområde 10 dekker kystområdet fra Andøya lengst nord i Nordland og strekker seg nordøstover til Malangen nord for Senja. I området er også Vågsfjorden ved Harstad samt flere fjorder på fastlandet i Sør-Troms inkludert. Det er 24 registrerte laksevassdrag i dette produksjonsområdet hvor av to har status som nasjonale laksevassdrag. 

Tabellen under er basert på HIs modellberegninger, og viser dødelighet for de tre siste årene for hver enkelt elv i produksjonsområde PO10. 

Elv%År
Storelva52020
 92019
 92018
   
Lakselva Godfjorden92020
 182019
 12018
   
Ramsåa12020
 22019
 12018
   
Åseelva62020
 72019
 12018
   
Roksdalsvassdraget42020
 42019
 12018
   
Lakselva Gullesfjord102020
   
Langvatnvassdraget92020
   
Rensåvassdraget202020
 282019
 112018
   
Spansdalselva (Lavangselva)182020
 262019
 162018
   
Løksebotnvassdraget172020
 262019
 162018
   
Salangvassdraget162020
 242019
 162018
   
Brøstadelva192020
 242019
 152018
   
Skøelvvassdraget52020
 92019
 32018
   
Lysbotnvassdraget12020
 12019
 12018
   
Grasmyrvassdraget22020
 32019
 12018
   
Tennelvvassdraget202020
 222019
 132018
   
Vardnesvassdraget192020
 252019
 132018
   
Åndervassdraget182020
 242019
 132018
   
Laukhelle Lakselva42020
 62019
 32018
   
Bunkanvassdraget62020
 142019
 52018
   
Rossfjordvassdraget12020
 12019
 12018
   
   
Lakselva Aursfjord12020
 12019
 12018
   
Målselvvassdraget22020
 12019
 12018
   
Straumselvvassdraget12020
 12019
 12018