Lakselus på villaks
Lakselus fra oppdrettsindustrien tar livet av vill smolt på vei ut gjennom fjordsystemene.
Trusler/Lakselus

Lusedødelighet i Produksjonsområde 5 2018-2020

Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Møre og Romsdal. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger

mandag 14.desember 2020 / 14:53

Tabellen under er basert på HIs modellberegninger, og viser dødelighet for de tre siste årene for hver enkelt elv i produksjonsområde PO5. Produksjonsområde 5 dekker Nord-Vestlandet fra Stadt til Hustadvika nord for Molde. Voldsfjorden, Storfjorden og Romsdalssystemet er de største fjordene i dette området som har 44 registrerte laksevassdrag hvor av to nasjonale laksevassdrag.

Fargekoden i tabell er i henhold til dagens trafikklyssystems grenseverdier. Disse grenseverdiene er ikke i tråd med kravene i kvalitetsnorm for villaks, og også i strid med Stortingets forutsetninger om at lus og andre patogener fra oppdrett ikke skal ha negativ effekt på vill laksefisk.

Først når den samlede belastningen i et produksjonsområde kommer over 30% skal produksjonen av oppdrettslaks tas ned. Så lenge det er grønt, gis oppdretterne mulighet til å kjøpe 6% vekst annet hvert år. Du kan lese mer om dette her.

 

ElvDødelighet fra lus%År
Aureelva172020
 182019
 322018
   
Bondalselva232020
 182019
 312018
   
Eira52020
 502019
 152018
   
Hareidselva22020
 82019
 102018
   
Måna42020
 472019
 122018
   
Osenvassdraget122018
 432019
 42020
   
Rauma62020
 502019
 162018
   
Solnørelva212020
 202019
 362018
   
Stordalselva322020
 312019
 482018
   
Stranda332020
 372019
 502018
   
Tressa42020
 442019
 102018
   
Valldalselva322020
 402019
 452018
   
Åheimselva12020
 312019
 42018
   
Oselva i Syvde (Sørdalsvatnet)22020
 352019
 132018
   
Norddalselva (Vikelva)32020
 412019
 142018
   
Stigedalselva (Kilselva)72020
 562019
 312018
   
Austefjordelva (Fyrdselva)82020
 552019
 302018
   
Ørstaelva172020
 382019
 312018
   
S. Vartdalselv132020
 202019
 232018
   
Barstadvikelva122020
 142019
 242018
   
N. Vartdalselv92020
 172019
 222018
   
Vågselva (Gursken)122018
 332019
 22020
   
Vikelva (Bjørkeelva)212020
 172019
 322018
   
Norangdalselva312018
 172019
 212020
   
Velledalselva (Fetvassdraget)182020
 182019
 302018
   
Korsbrekkelva382020
 392019
 532018
   
Tafjordelva402020
 472019
 552018
   
Eidsdalselva (Ytterdalselva)382020
 462019
 502018
   
Norddalselva (Dalsbygdelva) i Norddal372020
 452019
 512018
   
Vaksvikelva242020
 232019
 392018
   
Ørskogelva222020
 202019
 372018
   
Hildreelva22020
 132019
 52018
   
Vatneelva42020
 262019
 142018
   
Skorgeelva 42020
 452019
 92018
   
Isa (Henselva) m/Glutra52020
 502019
 142018
   
Mittetelva52020
 452019
 132018
   
Visa (Vistdalselva)42020
 492019
 152018
   
Røa (Hovdenakken)42020
 392019
 112018
   
Olterelva/Istadelva42020
 382019
 112018
   
Oppdøla32020
 372019
 112018
   
Sylte-/Moaelva12020
 332019
 12018
   
Hustadelva m/Fustvatnet og Langvatnet12020
 22019
 12018