Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Trusler/Lakselus

Lusedødelighet i Produksjonsområde 7 2018-2020

Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i PO7. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne vill ha gult.

fredag 18.desember 2020 / 13:39

Rapporten fra Havforskningsinstituttet om "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020" ble lagt fram 10.12. Produksjonsområde 7 dekker kystområdet fra Flatanger i sør til Bindalsfjorden i Nordland og inkluderer blant annet Namsenfjorden og øygruppen Vikna. Det er 22 registrerte laksevassdrag i dette produksjonsområdet hvor av to er nasjonale laksevassdrag. 

Tabellen under er basert på HIs modellberegninger, og viser dødelighet for de tre siste årene for hver enkelt elv i produksjonsområde PO7. Området har grønn status og oppdretterne her fikk kjøpt vekst i 2020.

 

Elv%År
Skjellåa142020
 102019
 32018
   
Storelva i Flatanger212020
 122019
 22018
   
Sitterelva72020
 202019
 62018
   
Oksdøla42020
 72019
 12018
   
Aursunda (Aursundlielva)42020
 132019
 42018
   
Bogna42020
 132019
 42018
   
Årgårdselva52020
 132019
 42018
   
Namsenvassdraget42020
 212019
 52018
   
Vetterhuselva162020
 172019
 72018
   
Moelva m/Salsvatnet 362020
 202019
 232018
   
Kvistenelva252020
 132019
 192018
   
Kongsmoelva12020
 212019
 22018
   
Horvenelva252020
 122019
 192018
   
Storelva (Lonet)22020
 232019
 12018
   
Terråkvassdraget12020
 202019
 32018
   
Urvollvassdraget12020
 202019
 32018
   
Bogelva12020
 242019
 52018
   
Storelva12020
 262019
 62018
   
Åbjøravassdraget12020
 212019
 32018
   
Eidevassdraget 12020
 152019
 32018