Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Trusler/Lakselus

Lusedødelighet i Produksjonsområde 6 2018-2020

Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Produksjonsområde 6. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger

onsdag 16.desember 2020 / 11:14

Rapporten fra Havforskningsinstituttet om "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020" ble lagt fram 10.12. Produksjonsområde 6 dekker kystområdet fra Hustadvika til Flatanger og inkluderer Trondheimsfjorden samt øyene Smøla, Hitra og Frøya. Det er 62 registrerte laksevassdrag i dette produksjonsområdet hvor av elleve er nasjonale laksevassdrag. I Trøndelag viste postsmolttrålingen varierende påslag av lakselus, men de fleste ble funnet med lite eller ingen lus. Data fra sjøørret viste betydelig høyere smittepress enn observert på den trålfangete laksen. Ved Sitter lengst nord i Trøndelag ble det også funnet høyt påslag av lakselus på sjøørret.

Tabellen under er basert på HIs modellberegninger, og viser dødelighet for de tre siste årene for hver enkelt elv i produksjonsområde PO6.

Tabellen er oppdatert 17/12, ettersom det ble oppdaget noen feil verdier i enkelte av årene for enkelte elver i den som ble publisert 16/12.

 

Elv%År
Vassgårdselva12020
 72019
 12018
   
Vågsbøelva (Nosvassdraget)12020
 82019
 12018
   
Batnfjordelva12020
 142019
 12018
   
Usma (Øksendalselva)42020
 232019
 12018
   
Litledalselva42020
 252019
 12018
   
Driva42020
 232019
 12018
   
Søya52020
 432019
 52018
   
Toåa42020
 422019
 42018
   
Bævra (Svorka)52020
 422019
 52018
   
Surna52020
 412019
 62018
   
Todalselva i Aure62020
 532019
 22018
   
Skjenaldelva192020
 162019
 212018
   
Orkla202020
 162019
 202018
   
Børsaelva222020
 152019
 222018
   
Vigda222020
 152019
 222018
   
Gaula212020
 152019
 182018
   
Homla (Hommelvikelva)232020
 162019
 212018
   
Nidelva i Trondheim212020
 192019
 192018
   
Hasselelva202020
 132019
 212018
   
Skauga222020
 162019
 172018
   
Osaelva Sørfjorden202020
 162019
 182018
   
Nordelva Nordfjorden192020
 172019
 192018
   
Teksdalselva42020
 42019
 42018
   
Oldelva52020
 92019
 42018
   
Stordalselva i Åfjord82020
 122019
 42018
   
Straumvassdraget42020
 32019
 12018
   
Steinsdalselva62020
 12019
 12018
   
Stjørdalsvassdraget162020
 172019
 252018
   
Levangerelva182020
 182019
 232018
   
Verdalselva132020
 222019
 302018
   
Figga182020
 172019
 272018
   
Ogna132020
 242019
 302018
   
Moldelva212020
 182019
 212018
   
Tangstadelva222020
 182019
 192018
   
Mossa242020
 172019
 182018