Rekrutering er viktig og i Ranaelva ønsker vi spesielt de yngre hjertelig velkommen til å fiske. Sesongen 2023 var 5 sesongkort...

Fangst-statistikk i Ranaelva i 2023
3,85
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
253
Totalt antall fisk fisket
38
Laks 7kg og over
135
Laks under 3kg

På ekstraordinært årsmøte 15/5 2024 ble fiskereglene for Ranavassdraget vedtatt for sesongen 2024

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fredag 21 juni meldte Miljødirektoratet at Verdalsvassdraget er blant elvene som stenges midnatt, natt til søndag 23 juni.

Verdalselva

Etne Elveigarlag har  vedteke at all fiske i Etneelva vert stengt frå og med  søndag 23.06 kl 18:00 og fram til midtsesong.

Bakgrunn for vedtak, er at lav oppvandring av laks og sjøaure, ikkje gjer det forsvarleg å fortsetja med fangst av fisk. Det er klar forventning frå Statsforvaltar og MD at forvaltningslaga tar kraftfulle grep slik situasjonen er. Alle rapportar frå vassdrag i Noreg syner dramatisk svikt i oppgang av laks og sjøaure. Det same gjeld for Danmark, Storbritannia, Irland og Island. Alle forskingsinstitusjonar som rapportere til MD melder om dramatisk lite laks både i elvar og fjordar. Det er viktig at Elveigarlaget syner at me tar forvaltningsansvaret på alvor, og gjer det me kan for å sikra ein forsvarleg gytebestand.

Ny vurdering av situasjon vert gjort ved midtsesongevaluering, så vil oppgangstala avgjera kva som skjer etter midtsesong.

EtneelvoForvaltning

Fra andre medier