Den 1 juli møttes styret i Namsenvassdraget Elveierlag til styremøte og midsesongevaluering.

Forvaltning
Fangst-statistikk i Namsenvassdraget i 2023
3,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3169
Totalt antall fisk fisket
521
Laks 7kg og over
1817
Laks under 3kg

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag har den 30/6 gjennomført midsesongevaluering for vassdraget. Les vedtaket her.

Forvaltning

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ved observasjon ta kontakt snarest. Alt død fisk skal ut av elven.

Verdalselva

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike