Brekket til Langstryket

Dette brekket markerer starten på et lengre, sammenhengende strykparti. "Dessverre" er det for dypt langs land på østsiden til å vade. Det er derfor ikke tilrådelig å fiske fra østsiden, siden man ikke vil kunne følge en fisk som går utfor brekkanten.

Dette brekket markerer starten på et lengre, sammenhengende strykparti. "Dessverre" er det for dypt langs land på østsiden til å vade. Det er derfor ikke tilrådelig å fiske fra østsiden, siden man ikke vil kunne følge en fisk som går utfor brekkanten.

Er du derimot så heldig å få båtskyss over til vestsiden, vil man kunne fiske brekket godt, og det er en god fiskeplass. Da vil man også kunne fortsette å fiske nedover til Langstryket.