Øvrevannsbrekket (Oivus)

Øvrevannsbrekket markerer den øverste grensen på sone 4, og fiskeplassen er strykpartiet som formes der Lakselva renner ut fra Øvrevann. Fra veisiden er Øvrevannsbrekket enkelt tilgjengelig fra to parkeringsplasser, og det går sti ned til både øvre og nedre deler av fiskeplassen.

Øvrevannsbrekket markerer den øverste grensen på sone 4, og fiskeplassen er strykpartiet som formes der Lakselva renner ut fra Øvrevann. Fra veisiden er Øvrevannsbrekket enkelt tilgjengelig fra to parkeringsplasser, og det går sti ned til både øvre og nedre deler av fiskeplassen.

Tidlig i sesongen er Øvrevannsbrekket best å fiske helt øverst, mens det utover sesongen blir like fint å fiske stryket lenger nedover. Dette er en giftig plass, og det går en dyprenne cirka midt i stryket som huser laks nedover hele strømmen.

Dette er en plass hvor det er på sin plass å prøve bomberen, spesielt de øvre delene av plassen.

Kulpen som former seg nedenfor stryket er også en hot-spot for de som ønsker å fiske harr.