Langstryket

Dette er en flott fiskeplass som er godt fiskbar fra begge sider, men for å fiske den fra vestsiden må man ha båt. Fiskeplassen er kjent for å være en plass som fisker best på relativt høy vannstand, men her er det absolutt unntak som bekrefter regelen. 

Langstryket er en lang og jevn strøm som ikke synliggjør noen tydelig standplasser for laksen. Det er derimot en del fordypninger og større steiner her, som skaper mange standplasser for laksen.

Dette er en flott fiskeplass som er godt fiskbar fra begge sider, men for å fiske den fra vestsiden må man ha båt. Fiskeplassen er kjent for å være en plass som fisker best på relativt høy vannstand, men her er det absolutt unntak som bekrefter regelen. Det er storsteinet bunn og gjerne en del algevekst her, noe som fordrer forsiktighet når du skal vade.