Kulp XVII

Dette er en flott sving, som er et godt laksetak tidlig på sesongen. Plassen oppstår når det igjen blir fart i elva, etter at den har gått inn i en innsjøaktig kulp, og fiskes best på høy vannføring.

Dette er en flott sving, som er et godt laksetak tidlig på sesongen. Plassen oppstår når det igjen blir fart i elva, etter at den har gått inn i en innsjøaktig kulp, og fiskes best på høy vannføring.

Denne plassen er også en god harrplass, for de som fisker med lettere utstyr.