Oterstryket

Oterstryket er den andre stryket i sone 4. Plassen er privat fra vestsiden, men tilgjengelig for fiskekortfiskerne fra østsiden (veisiden). Brekket er fint, men det er også mulig å lure en krok på laksen nedenfor berget.

Oterstryket er den andre stryket i sone 4. Plassen er privat fra vestsiden, men tilgjengelig for fiskekortfiskerne fra østsiden (veisiden). Brekket er fint, men det er også mulig å lure en krok på laksen nedenfor berget.

Oterstryket er også en god harrplass.