Lillestryket

Dette er et godt laksetak, og selv om den fiskes best fra vestsiden, er det fullt mulig å fisken den fra østsiden også.

Lillestryket er en populær liten fiskeplass i sone 4. Elva er her delt av en liten øy, men det er i det sørvestre løpet fisken står.

Dette er et godt laksetak, og selv om den fiskes best fra vestsiden, er det fullt mulig å fisken den fra østsiden også.