På gyteplassen Kongsfjordelva

En kjapp liten oversikt over fisket og fangst i elva vår nå til og med 6. august - uke 32. 

Fiskereglene i august i Kongsfjordelva er nøye tilpasset laksebestanden og elva. Her er en forvaltning som gjennom hele sesongen gjør løpende ...

Kongsfjordelva kveldsfiske

En liten oppdatering på fangstene i Kongsfjordelva når man går mot slutten av uke 30. Fangstene domineres av smålaks, men det tas fortsatt noen ...

Pukkellaksen - eller «russelaksen» som den også kalles er en veldig ubuden gjest i våre vassdrag. I årets sesong har vi fått en oppgang i ...

Fangst- statistikk i Kongsfjordelva i 2018