Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter.Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de ...

Nu folkens er det tid for å dra frem stanga og fluer fra skapet. Kongsfjordelva er åpnet for fiske. Vannføringen er tilnærmet idiell, og laks er ...

Skjellprøvene som våre fiskere i Kongsfjordelva og Storelva leverer er viktig dokumentasjon om laksen. Prøvene forteller mye om laksens første ...

Roar Nikolaisen er nylig utnevnt til æresmedlem i BJFF for lang og tro tjeneste for Kongsfjordelva, laksen og fiskeforeningen.

Fangst- statistikk i Kongsfjordelva i 2018