Storelva kan notere seg for en ny god sesong med oppgang av laks og sjørøye. Faktisk nær den beste noensinne for villmarks elven i Berlevåg.

BJFF har vært på høstmøte hos Norske Lakseelver (NL) for å få status etter årets laksesesong i norske elver. Det er få lyspunkter for ...

Lakseoppgang i Kongsfjordelva

En av de dårligste sesonger de senere år. Oppgang på i underkant av 2000 laks. Nedgang for små- og storlaks, mens mellomlaksen økte noe i ...

Geatnja - Kongsfjordelvas viktige gyteområde

Fisket i Kongsfjordelva er nå slutt. Nå gjøres også det viktige forvaltningsarbeidet med opptelling av gytebestand og overvåking av gytingen. ...

Fangst- statistikk i Kongsfjordelva i 2018