BJFF har vært på høstmøte hos Norske Lakseelver (NL) for å få status etter årets laksesesong i norske elver. Det er få lyspunkter for ...

Lakseoppgang i Kongsfjordelva

En av de dårligste sesonger de senere år. Oppgang på i underkant av 2000 laks. Nedgang for små- og storlaks, mens mellomlaksen økte noe i ...

Geatnja - Kongsfjordelvas viktige gyteområde

Fisket i Kongsfjordelva er nå slutt. Nå gjøres også det viktige forvaltningsarbeidet med opptelling av gytebestand og overvåking av gytingen. ...

På gyteplassen Kongsfjordelva

En kjapp liten oversikt over fisket og fangst i elva vår nå til og med 6. august - uke 32. 

Fangst- statistikk i Kongsfjordelva i 2018