Øvre Bua

Øvre Bua fiskevald er den høyest beliggende anadrome fiskestrekningen i Gaulavassdraget.  

Fiskekort 2024: Ei steinblokk har rast ut i elva og ligger og delvis sperrer oppgangen av fiske opp til Øvre Bua. Fisk går igjennom på riktig vannstand, men oppgangen er nok redusert. Det er planlagt å gjøre noen tiltak her, men det er fremdeles litt uklarheter. Med dette som bakgrunn har vi derfor valgt å ikke selge sesongkort for i år, i alle fall inntil situasjonen er mer avklart. Døgnkort er til salgs som vanlig.

Laksens vandring stopper ved Budalsfossen som ligger hele 530 moh. Et av de høyeste  områdene for laksefiske i Norge. Det tar naturlig nok tid før laksen er på plass så langt oppe i elva. Det er og et oppgangshinder lenger nede i Bua så vannføringen kan ikke være for stor for at fisken passerer. Den kommer vanligvis til dette valdet utover i juli.  Fisket er best når det kommer nedbør. Spesielt utover i august kan fisket på Øvre Bua være  meget bra ved god vannføring!

Fiskekort. Det er fritt kortsalg. Med en elvestrekning på 7,5 km er det god plass. Mange fine små høler  og stryk. Den nederste delen av valdet er på vestsiden av elva (1,8 km).  Videre oppover (5,7 km) på begge sider. Total elv strekning på begge sider er 13200 meter.

Innskrenking i fiskeregler på dette valdet. På dette valdet er det kun lov å fiske med flue og mark med eller uten søkke. All bruk av sluk, spinner og wobbler er forbudt.  

Om vannføringen ved måler Lillebudal bru er 6m3 eller lavere er det kun tillatt med lett fiske. Som lett fiske  regnes fiske med : a) flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten, b) mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt.

Ved vannføring på 3 m3 eller lavere skal alt fiske opphøre.

Se for øvrig fiskeregler for Gaula - klikk her.

Om oss:

Grunneierlaget administrerer valdet v/ kontaktperson Lars Ole Lillebudal.

Contact
  • Navn: Lars Ole Lillebudal
  • E-post: lars.ole@lillebudal.no
  • Telefon: 917 59 960
  • Lenke: Link to Elveguiden