Kjelden

Valdet består av 600 meter i Gaula, samt ca 2 km i Bua.


I Gaula går valdet fra Bogenvaldet til det lille fallet ved Bones vald. I sørspissen av valdet møtes elvene Gaula og Bua. Buavaldet strekker seg fra utløpet i Gaula og ca 2 km oppover mot Budalen.

Stabbur med to leiligheter til overnatting ligger i gangavstand fra valdet.

I Gaula er det ingen motfiske, og det er tillatt å fiske på begge sider av elven. Valdet løper langsmed dyrket mark og beite, med enkel adgang til elven. På motsatt side av elven går jernbanen til Røros, og den eneste måten å komme over dit er å vade. En hyggelig gapahuk omtrent midt på elvestrekningen er fri til bruk. Her er det bålpanne, og også en håv.

Øvre del av valdet er dominert av rolige stryk. Det går en dyprenne på vår side av elven hvor fisken går og står.

I Bua valdet er dominert av små stryk og kulper. Ved Kjellbrua er det i 2018 utført arbeid med gravemaskiner for å bygge opp igjen fiskeplassen som ble ødelagt i flom.
Det er muligheter for parkering på merkede snuplasser eller ved kyllingfjøs ca 700 m innover Budalsveien.

 

Adkomst
Fylkesvei 30 fra Støren retning Røros. Kryss Kjellbrua etter 13 km, første gård på venstre side etter brua er Kjelden Gård. Sving av og kjør rett frem, følg veien rundt låven og ned på baksiden. Stabburet ligger på høyre side etter låven. Parkering rett utenfor.