Rogstad Gård

Vald på 2,3 km rett sør for Støren på veisiden (Fv 30). Leies ut på ukesbasis med leie av hytter inkludert i prisen. Tre hytter med til sammen ti sengeplasser. Maks åtte fiskere per uke. Gode fiskeforhold på både lav, middels og høy vannstand

.

På Rogstad Gård har det kommet fiskere fra hele verden for å fange storlaksen siden 1830-tallet. I starten var det i hovedsak engelske lorder som kom for å prøve fiskelykken, mens man i disse dager har fiskere fra hele verden, med en hovedvekt på skandinaver.

Valdet er 2,3 km langt med sekshovedhøler. Dette betyr at valdet er fiskbart på alle vannstander, og at man har god plass. Vi selger kort på ukesbasis, med et maksantall på 8 fiskere hver uke. Vi har tre fine hytter med enkle matlagingsmuligheter som er inkludert i prisen.

Som ellers i Gaula er det alltid en mulighet for å ta storlaksen. Den største som er tatt på stang som man vet om er laksen Ole Rogstad tok på juli i 1957. Dette skjedde samme uken som han giftet seg, så det ble en bra sommer for Ole. Laksen var 24,5kg, og det tok to timer å få den opp på land. Ole har hytte nede ved elven, og fisker fremdeles, så hvis du treffer på han kan han sikkert vise deg avbildningen han har på hytteveggen.

At Rogstad Gård, fishermen have come to catch big salmon since the start of the 18th. century. It was in the beginning mostly English lords who came to try their luck, but today we have fishermen from all over the world, with scandinavians as the biggest group.

Our part of the river is 2,3 km long, with six main pools. This means that you can have good fishing at all vaterlevels, and that you will have enough space around you.

We sell fishingcards at a week for week basis, with a maximum amount of eight cards at the same time. We have three nice cabins with simple cooking conditions included in the price.

At Rogstad Gård, you will have the same good opportunities for catching a huge atlantic salmon as the other parts of the river. The biggest fish we know have been landed here was caught by Ole Rogstad in the summer of 196x. This salmon was 24,5 kg, and it took two hours to get it on dry land!

We hope to see you here soon!

Adkomst
Enkel