Værem

Velkommen til Værem laksevald! Mer info om valdet under. Som en tilleggsopplysning til fiskereglene vedtatt for vassdraget: På Værem har vi valgt å sette ned sesongkvoten til 8 stk. Dette fordi vi mener at man skal høste av overskuddet, men at det også er viktig å være føre vár, bidra til at det står igjen nok gytelaks etter endt sesong, for at også de neste generasjoner laksefiskere skal kunne fiske laks i Namsen.

Værem Gård ligger landlig til like ved Namsen, 7 km vest for Grong sentrum. Vi tilbyr laksefiske på et variert vald som er meget godt egnet for både land- og båtfiske.  Det er flere strekninger som er egnet for fiske med flue, og det finnes også fine høler for mark- og slukfiske. Lengden på valdet er 3,5 km. Vi har motfiske mot valdet Seem på de øverste 2 kilometerne av valdet, men disponerer begge sider på den nederste kilometeren. Her har vi dagbytte på to soner (se kart). Vi har også to båter som kan kjøpes til døgnkort.

Sesongkvote for avlivet laks er 8 stk. på valdet Værem gård (12 i resten av vassdraget). 

Vi tilbyr overnatting i Væremsneset, i et hus som ligger like ved elva. Hele huset kan leies ut til en gruppe for inntil 10 personer, eller man kan leie "hovedhuset" for inntil sju personer, eller "kårenden" for inntil tre personer. Ta kontakt ved ønske om overnatting: Telefon Karina: 481 08 410

Vi selger fortrinnsvis fiske/overnatting som en pakke til grupper, i fem eller sju dager, men tilbyr også døgnkort deler av sesongen, og da inntil 10 kort per døgn.  

Vi har to båter til utleie, og kan skaffe roer ved interesse. Ved ønske om å leie båt, ta kontakt på telefon 481 08 410

 

Contact
  • Navn: Karina Moe/Snorre Værem
  • E-post: karina_moe@hotmail.com
  • Telefon: 48108410/97677059
  • Lenke: Link to Elveguiden