Homoneset

Dette fisket er kjent blant lokale fluefiskere for å være et ypperlig fluefiskestrekke.  Strekket kan være spesielt bra i juli og hele august på riktig vannstand.  Strekket kan rapporterte om gode fangster i 2016 og 2017.  Kjente "hotspots" er der elva er som smalest lengst nord på strekket, samt djuprennene der elva svinger.  På dette valdet kan det opplyses om at en må huske å parkere bilen hensiktsmessig ift. at det er et aktivt gårdsbruk, så landbruksmaskiner kommer fram. 

Det er åpent for fiske på motsatt side slik at det kan være fiskere på andre siden av elva.