Oppdal/Ristad

Velkommen til valdet vårt! Opdal/Ristad-valdet er 1,2 km, og grenser mot Grandaunet- og Sellæg-valdet. Valdet har godt drag uansett vannstand og mange standplasser for laks.

Opdal/Ristad-valdet er 1,2 km, og grenser mot Grandaunet- og Sellæg-valdet. Valdet har godt drag uansett vannstand og mange standplasser for laks. Valdet ligger ca 7 km fra Overhalla sentrum, og ca 25 km fra Namsos sentrum ved Fylkesvei 401. På høy vannstand fiskes det med 4-5 båter på denne strekningen.

Ristad/Opdal-valdet er et vald som er bra hele sesongen, og som ikke er veldig avhengig av god vannstand. Ristad / Oppdalvaldet er kjent for mange storlaks i juni, med også for spesielt godt fiske i juli og august. I tillegg til å være et bra båtvald, er toppen på Ristadvaldet et utmerket fluevald. Ved lavere vannstand blir det en grunne (steinstrand) på nordsiden i øvre del av valdet. Her blir det romslig med plass, og elva har i øverste del et godt drag uansett vannstand og mange standplasser.

Fiskekort

Ta kontakt med Johan Tetlien Sellæg, tlf 94 83 00 88, e-post jsellaeg@trojantechnologies.com

Overnattingstilbud

Fru Oppdal - se egen nettside.