Fossland øvre & Mediå øvre

Mediå øvre er på oddetallsdato å da gjelder blå grense.

Fossland øvre er på partallsdato å da gjelder blå + rød grense.