SUM - Samarbeidsutvalget

SUM - Samarbeidsutvalget

SUM er forkortelse for Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget. SUM er organisert som en paraplyorganisasjon for fem elveeierlag

Styret

Vedtekter

Kontaktperson, fiskekort:

Jørn Uleberg

Telefon: 93085498

E-post: malselva.drift@gmail.com

Lagene er alle med i styret med en representant hver. I tillegg er Statskog som stor grunneier med i styret, samt Målselv kommune som eier av grunnen hvor fisketrappa ligger. ØJFF og MJFF har møte- og uttale-rett i styret og på årsmøter.

SUM vedtar felles fiskebestemmelser for hele vassdraget, men det enkelte elveeierlag kan bestemme strengere regler i sine egne områder. SUM organiserer også desinfiseringsordning, oppsyn, midtsesongevaluering pluss kontrollfiske og andre saker som angår vassdraget.

Styre
E-post
oddhelgeutby@gmail.com

Leder Odd-Helge Utby
Mellombygdveien 1388
9336 RUNDHAUG
Norge