Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Cloudy
7 °C
Ø
1.7 m/s
62.9m3

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM)

Elveeierlag i Målselva.

Elveeierlagene i Målselva er samorganisert i SUM

SUM er organisert som en paraplyorganisasjon der 5 elveeierlag er med. Elveeierlagene er alle med i styret med en representant hver. I tillegg er Statskog som stor grunneier med i styret. Også Målselv kommune er med i styret, men det er fordi at kommunen eier grunnen der fisketrappa ligger. Jeger og fiskeforeningene har møte og uttalerett i styret og på årsmøter.

SUM vedtar felles fiskebestemmelser for hele vassdraget, men det enkelte elveeierlag kan bestemme strengere regler i sine egne områder. SUM organiserer også desinfiseringsordning, oppsyn, Midtsesongevaluering, kontrollfiske og andre saker som angår vassdraget.

Nedre Målselv Elveeierlag

Midtre Målselv Elveeierlag

Målselvfossen Elveeierlag

Øvre Målselv Elveeierlag

Fagerlidal Elveeierlag

SUM v/ Odd-Helge Utby
9336 RUNDHAUG