Fredag 17.september vil det foregå søppelrydding langs kortsonen under Målselvfossen. Dette skjer i regi av "Hold Norge rent 2021". Målselvfossen elveierlag takker for innsatsen og den viktige jobben som gjøres for å holde elva vår ren!

Elveside/Varsel

Fra og med 25. juli endres fiskebestemmelsene for Målselvvassdraget på to punkter.

Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn kort eller døgn. (for Kortsonen i Målselvfossen gjelder også 1 laks pr døgn)

Det blir utsettingspåbud for all holaks.

Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021

Les artikkel i Nye-Troms

Sportsfiske/Medlemsinfo
Fangst-statistikk i Målselva i 2021
4,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2323
Totalt antall fisk fisket
510
Laks 7kg og over
1024
Laks under 3kg
Malselva_pukkellaks

I sesongen 2021 kan det bli et større innslag av pukkellaks i vassdraget. Det er viktig å lære seg gjenkjenning av denne arten for å kunne ta ut så mange individ som mulig gjennom sesongen.

Trusler/Pukkellaks

Fiskevandringen opp laksetrappa fram til i går 14.juli, er klar.

Totalt har det vandret 1451 laks ( inkl.1 oppdrettslaks), Herav 513 smålaks, 542 mellomlaks og 396 storlaks. I tillegg har det gått opp 133 sjøørret, 12 sjørøyer, 2 harr og 24 pukkellaks. Se diagram nedenfor.

Forvaltning/Sportsfiske

Da er de første eksemplarene av den fremmedartede laksen observert i laksetrappa på tur til gyteområder i øvre del. I går 12.juli, passerte mer enn 10 pukkellakser telleren i laksetrappa.

Trusler/Pukkellaks

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Sist sesong ble det utprøvd et nytt system for å identifisere oppgang av fisk ved Jernbanebroa i Storelva. Anlegget bruker AI – kunstig intelligens for å identifisere laks, sjørøye og pukkellaks. Neste steg er sortering, hvor pukkellaksen skal nektes adgang.

Kongsfjordelva

Sausvassdraget består det meste av små og store innsjøer, med noen få elvestrekninger som egner seg for fiske. De to største innsjøene er Sausvatnet og Finnvikvatnet, med Sausvatnet som det største, ca 10 km langt. De beste fiskeelvene er, Sjøforssen ( i utløpet av vassdraget, mellom Finnvikvatnet og Sørfjorden), Nepåselva ( mellom Finnvikvatnet og Mevatnet), Storelva, Sauselva og Skogelva, øverst i vassdraget, elver som renner ut Sausvatnet på Saus. Ellers fins noen elver og bekker som er fine gyteelver, men egner seg dårlig fiske.

Fiskekort i alle elvene selges i privat regi. Mens fiskekort i innsjøene selges i lagets regi.

 

 

Sausvassdraget

Den nye forslaget med vekst i anlegg som oppfyller strengere miljøkrav vil ikke sikre at miljøeffektene fra eksisterende anlegg reduseres, mener en bred allianse av organisasjoner som jobber for villaksen.
 

Oppdrett/Lakselus

Fra andre medier