På styremøtet 29. februar 2024 ble det gjort vedtak om å opprette ei pukkellaks-gruppe.

Gruppa skulle bestå av personer fra ulike deler av vassdraget, for på den måten å få personer med kjennskap til flere områder i elva.

Elveside
Fangst-statistikk i Målselva i 2023
3,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2237
Totalt antall fisk fisket
341
Laks 7kg og over
1347
Laks under 3kg

Oppvandringen av laks i Målselvfossen er stor i 2023 for å være såpass tidlig på sesongen. Gjennomsnittlig oppvandring pr. 29. juni for årene 2015 – 2020 ligger på ca. 230, og det har aldri tidligere blitt registrert så mange laks forbi telleren pr. 29. juni.

Forvaltning/Laksevassdrag

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

NOR: Her finner du informasjon om årets fiskeregler 
ENG: Here you find information about fishing regulations 
FIN: Täältä löydät tietoa tämän vuoden kalastussäännöistä

Kongsfjordelva

NOR: Her finner du informasjon om hvordan du kan kjøpe fiskekort i Kongsfjordelva og Storelva i Berlevåg. 

ENG: Here you will find information on how to purchase fishing licenses for Kongsfjordelva and Storelva in Berlevåg.

FIN: Täältä löydät tietoa siitä, miten voit ostaa kalastuslupia Kongsfjordelvaan ja Storelvaan Berlevågissa.

KongsfjordelvaElveside/Fiskekort

Fra andre medier

05. april 2024

Til kamp, Rosinante