Oppvandringen av laks i Målselvfossen er stor i 2023 for å være såpass tidlig på sesongen. Gjennomsnittlig oppvandring pr. 29. juni for årene 2015 – 2020 ligger på ca. 230, og det har aldri tidligere blitt registrert så mange laks forbi telleren pr. 29. juni.

Forvaltning/Laksevassdrag
Fangst-statistikk i Målselva i 2023
3,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2237
Totalt antall fisk fisket
341
Laks 7kg og over
1347
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alle som skal fiske i Altaelva, må ha betalt fiskeravgiften

Everyone who is going to fish in the Alta River, must have paid the fishing fee

Altaelva

Fra andre medier