I sesongen 2021 kan det bli et større innslag av pukkellaks i vassdraget. Det er viktig å lære seg gjenkjenning av denne arten for å kunne ta ut så mange individ som mulig gjennom sesongen.

Trusler/Pukkellaks

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Målselva i 2020
4,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3339
Totalt antall fisk fisket
778
Laks 7kg og over
1825
Laks under 3kg
Målselva

Camp Villaks i Målselv er fullbokket 2021.

Trekning av lodd for første fiskeuke i Målselvfossen er nå gjennomført og vinnere er informert. Ubetalte fiskekort blir gjort tilgjengelig for salg 18. Mai Kl 12:00 ved ordinær salgsåpning.

Vinnerne har fått melding. 

Sportsfiske/Fiskekort

Da er analyseresultatene for innsendte prøver fra forrige sesong klare. Vedlegget inneholder 42 sider med resultater fra hele vassdraget. Prøvene er tatt og innsendt av fiskere langs hele elva. Det gledelige er at det er svært få oppdrettsfisk (rømninger) blant prøvene for 2020.

Forvaltning/Genetikk

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Bjørnar og Ørjan prøver med diskusjon, digresjon og kanskje litt fakta lose folk gjennom fiskens og fiskerens liv. I denne episoden gjester NLs egen Sigurd Hytterød podden med sin spisskompetanse på Gyro.

Norske Lakseelver/Gyro

Fra andre medier