Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) har gjort slikt vedtak den 9. desember 2020.
For 2021 gjelder følgende fiskebestemmelser i vassdraget der det er anadrom laksefisk: Se også PDF-fil. 

 

 

Sportsfiske/Fiskeregler

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Målselva i 2020
4,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3339
Totalt antall fisk fisket
778
Laks 7kg og over
1825
Laks under 3kg
Målselva_fluefisker

Oppdatering av fisketelling den 18.august, viser en fortsatt god oppgang i trappa. 

Elveside

Husk at generelle råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) også gjelder i forbindelse med laksefiske. Norske Lakseelver har tilpasset råd og tiltak fra FHI til situasjoner i og ved lakseelva.

Sportsfiske/Fiskeregler

Teller blir vanligvis montert første uken i juni.

Klikk og se daglig oppgang av laks/sjøørret i laksetrappa. Sjekk

  Kamera 1

  Kamera 2

Elveside/Fakta

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier