Fangst-statistikk i Målselva i 2021
4,57
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2323
Totalt antall fisk fisket
510
Laks 7kg og over
1024
Laks under 3kg

 

13 april: Påmelding til trekking av fiskekort til den første fiskeuke (Målselvfossen).

4 mai: Trekking av kort til første fiskeuke.

7 mai: Betalingsfrist for kort fra trekningen.

15. mai kl. 13.00 Åpning av kortsalg Øverbygd JFF

18 mai: kl. 09.00 åpning av kortsalg i Målselvfossen.

OBS: På samme måte som i fjor er det i salgsperioden 18-24 mai kun være mulig å kjøpe 2 kort pr. dag. Døgnet resettes kl 09.00 påfølgende dag. Dette for at flere skal få mulighet til å kjøpe fiskekort den første uken. (Gjelder kun i Målselvfossen)

18. mai: kl. 12.00 åpning kortsalg Nedre, midtre og Målselv JFF.

15 juni: Sesongstart.

Sportsfiske/Fiskekort

I sesongen 2021 kan det bli et større innslag av pukkellaks i vassdraget. Det er viktig å lære seg gjenkjenning av denne arten for å kunne ta ut så mange individ som mulig gjennom sesongen.

Trusler/Pukkellaks

Fiskevandringen opp laksetrappa fram til i går 14.juli, er klar.

Totalt har det vandret 1451 laks ( inkl.1 oppdrettslaks), Herav 513 smålaks, 542 mellomlaks og 396 storlaks. I tillegg har det gått opp 133 sjøørret, 12 sjørøyer, 2 harr og 24 pukkellaks. Se diagram nedenfor.

Forvaltning/Sportsfiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det er meget lav magasinfylling og vannføring vil i Otra som de fleste andre sørnorske elver i år bli lavere enn normalt.

Vi følger opp situasjonen overfor regulant og myndigheter, og rapporterer alle tilfeller av yngeldød som oppstår som følge av regulantens effektkjøring.

Som ansvarlig forvalter vil vi kunne bli nødt til å iverksette tiltak dersom forholdene for laksen skulle kreve dette.

OtraElveside/Vannkraft

Natt til onsdag ved midnatt starter laksesesongen i Verdalselva. Noe nytt er det før denne sesongen. Vi oppsummerer.

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver