Fangst-statistikk i Målselva i 2022
5,24
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2256
Totalt antall fisk fisket
670
Laks 7kg og over
760
Laks under 3kg
Målselva

Bli med på sommerens kuleste fiskeopplevelse!

Velkommen på Camp Villaks i Målselva.

Bra start på 22-sesongen. Etter en noe sein vårflom med høy vannstand helt til i juli, har elva nå sunket ned på tilnærmet normalnivå. Dermed har oppvandringen også kommet godt i gang og har så langt passert fjoråret til dato.

Forvaltning/Sportsfiske

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

LTS Konkurranse! 

Største fisk gjenutsatt i Verdalsvassdraget 2023

Verdalselva

Fra andre medier

30. mai 2023

Pukkelkrigen