målselv_fossen1

Bra start på 22-sesongen. Etter en noe sein vårflom med høy vannstand helt til i juli, har elva nå sunket ned på tilnærmet normalnivå. Dermed har oppvandringen også kommet godt i gang og har så langt passert fjoråret til dato.

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Målselva i 2022
5,24
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2256
Totalt antall fisk fisket
670
Laks 7kg og over
760
Laks under 3kg

 

13 april: Påmelding til trekking av fiskekort til den første fiskeuke (Målselvfossen).

4 mai: Trekking av kort til første fiskeuke.

7 mai: Betalingsfrist for kort fra trekningen.

15. mai kl. 13.00 Åpning av kortsalg Øverbygd JFF

18 mai: kl. 09.00 åpning av kortsalg i Målselvfossen.

OBS: På samme måte som i fjor er det i salgsperioden 18-24 mai kun være mulig å kjøpe 2 kort pr. dag. Døgnet resettes kl 09.00 påfølgende dag. Dette for at flere skal få mulighet til å kjøpe fiskekort den første uken. (Gjelder kun i Målselvfossen)

18. mai: kl. 12.00 åpning kortsalg Nedre, midtre og Målselv JFF.

15 juni: Sesongstart.

Sportsfiske/Fiskekort

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Havforskningsinstituttet beregner lusedødelighet på utvandrende laksesmolt. Dødeligheten beregnes på elvenivå innenfor de enkelte produksjonsområdene.  Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

19. desember 2022

Styrker villaksstamme