Fredag 17.september vil det foregå søppelrydding langs kortsonen under Målselvfossen. Dette skjer i regi av "Hold Norge rent 2021". Målselvfossen elveierlag takker for innsatsen og den viktige jobben som gjøres for å holde elva vår ren!

Fra og med 25. juli endres fiskebestemmelsene for Målselvvassdraget på to punkter.

Ny kvotebestemmelse blir 1 laks per fisker per døgn kort eller døgn. (for Kortsonen i Målselvfossen gjelder også 1 laks pr døgn)

Det blir utsettingspåbud for all holaks.

Videre betyr det at holaks som settes tilbake ikke teller på kvoten, men holaks som MÅ avlives gjør det. Kvoten på hannlaks er fortsatt 1, og tilbakesetting av hanlaks teller på kvoten.

SAMARBEIDSUTVALGET FOR MÅLSELVVASSDRAGET 2021

Les artikkel i Nye-Troms

Sportsfiske/Medlemsinfo
Fangst-statistikk i Målselva i 2020
4,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3339
Totalt antall fisk fisket
778
Laks 7kg og over
1825
Laks under 3kg
Malselva_pukkellaks

I sesongen 2021 kan det bli et større innslag av pukkellaks i vassdraget. Det er viktig å lære seg gjenkjenning av denne arten for å kunne ta ut så mange individ som mulig gjennom sesongen.

Trusler/Pukkellaks

Fiskevandringen opp laksetrappa fram til i går 14.juli, er klar.

Totalt har det vandret 1451 laks ( inkl.1 oppdrettslaks), Herav 513 smålaks, 542 mellomlaks og 396 storlaks. I tillegg har det gått opp 133 sjøørret, 12 sjørøyer, 2 harr og 24 pukkellaks. Se diagram nedenfor.

Forvaltning/Sportsfiske

Da er de første eksemplarene av den fremmedartede laksen observert i laksetrappa på tur til gyteområder i øvre del. I går 12.juli, passerte mer enn 10 pukkellakser telleren i laksetrappa.

Trusler/Pukkellaks

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Den 24/11 ble nye fiskeregler for Namsenvassdraget sesongen 2022 fremstemt på RS-møte. Les mere her.  

NamsenvassdragetSportsfiske

Fra andre medier