Oppvandringen av laks i Målselvfossen er stor i 2023 for å være såpass tidlig på sesongen. Gjennomsnittlig oppvandring pr. 29. juni for årene 2015 – 2020 ligger på ca. 230, og det har aldri tidligere blitt registrert så mange laks forbi telleren pr. 29. juni.

Forvaltning/Laksevassdrag
Fangst-statistikk i Målselva i 2022
5,24
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2256
Totalt antall fisk fisket
670
Laks 7kg og over
760
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Barn, unge og familier har i år vært samlet til 22 små og store arrangementer langs NLs medlemsvassdrag fra sør til nord for å lære mer om- og oppleve den fantastiske villaksen.
 

Sportsfiske/Inspirasjon

Det har trolig aldri blitt fanget færre villaks i Norge enn i år. Både elvefisket og sjølaksefisket svikter over mesteparten av landet. Norske Lakseelver er dypt bekymret. 

Sportsfiske/Fangst

Fra andre medier