målselv_fossen1

Bra start på 22-sesongen. Etter en noe sein vårflom med høy vannstand helt til i juli, har elva nå sunket ned på tilnærmet normalnivå. Dermed har oppvandringen også kommet godt i gang og har så langt passert fjoråret til dato.

Forvaltning/Sportsfiske
Fangst-statistikk i Målselva i 2022
5,24
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2256
Totalt antall fisk fisket
670
Laks 7kg og over
760
Laks under 3kg

 

13 april: Påmelding til trekking av fiskekort til den første fiskeuke (Målselvfossen).

4 mai: Trekking av kort til første fiskeuke.

7 mai: Betalingsfrist for kort fra trekningen.

15. mai kl. 13.00 Åpning av kortsalg Øverbygd JFF

18 mai: kl. 09.00 åpning av kortsalg i Målselvfossen.

OBS: På samme måte som i fjor er det i salgsperioden 18-24 mai kun være mulig å kjøpe 2 kort pr. dag. Døgnet resettes kl 09.00 påfølgende dag. Dette for at flere skal få mulighet til å kjøpe fiskekort den første uken. (Gjelder kun i Målselvfossen)

18. mai: kl. 12.00 åpning kortsalg Nedre, midtre og Målselv JFF.

15 juni: Sesongstart.

Sportsfiske/Fiskekort

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

NJFF- Finnmark har hatt årsmøte i Alta. Et viktig tema har vært bekjempelse av pukkellaks og aktuelle løsninger. Fra oss i BJFF synliggjorde vår leder – Geir Kristiansen hvilke planer og erfaringer vi har fra både Kongsfjordelva og Storelva.

 

Kongsfjordelva

Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier