Kulpen

Fra Målselvfossens Elveierlag v/styret

Det har dessverre oppstått noen misforståelser rundt rapportering av fangstene i Kulpen i Målselvfossen i år. Vi er kjent med at det er satt ut negative rykter som følge av dette. Vi beklager dette og håper at følgende orientering om hvordan kvoter og restriksjoner faktisk fungerer i Kulpen vil oppklare misforståelsene.

Elveside/Fiskeregler

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Målselva i 2019
4,93
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2146
Totalt antall fisk fisket
562
Laks 7kg og over
732
Laks under 3kg

Fra Nye Troms 8.juni: Vil koronahensyn ødelegge for fiskesesongen som starter 15. juni? Hvilke hensyn kan det være lurt å legge vekt på i år? Hvordan skal fiskere og rettighetshavere forholde seg i ulike sammenhenger. Må fiske utøves på særskilte måter? Slike spørsmål vil fort dukke opp i år. Her følger noen betraktninger.

Elveside/Fiskeregler

Da er laksefiske i gang og det er landet flere fine eksemplarer allerede. Både i kulpen under Målselvfossen, og i kortsonen nedenfor. Det er onsdag kveld innrapportert 7 lakser, hvorav 2 allerede første dag. Den første laksen har også gått opp laksetrappa tross høy vannføring og lav temperatur. Forhåpentligvis er dette starten på en normal god fiskesesong i Målselva.

Sportsfiske/Fangst

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Storelva – den nyeste av lakseelver i Finnmark, en tilnærmet ren villmarks elv  voktes av Kim Bakke som er BJFF sin elvevakt her for denne sesongen.

Kongsfjordelva

Sira Kina Kraftselskap starter opp med tiltak i Giljajuvet /  Dirdalselva i uke 31.

Entreprenør er Heibl Entreprenør.

Sira-Kvina som byggeleder kommer til å ha tett oppfølging med entreprenør.

Arbeidet er beregnet til 6-7 uker.

Vi regner ikke med at det vil ha noen påvirkning på lakseførende strekning siden det nesten ikke er finstoff i elven.

Den lille parkeringsplassen rett ved tunnelen blir nyttet som rigg for mannskapsbrakke og maskinpark.

Det vil være stengt for adgang inn på den gamle vegen mens det pågår anlegg. Hele område er rasutsatt.

 

DirdalselvaForvaltning

Fisket i Gaula har vært svært godt så langt i år. Dette har ført til travle dager for oppsynet, da flere fiskere blir fristet til å bryte kvoter, unngå rapportering samt å bevisst rapportere feil.

GaulaElveside

Fra andre medier

28. juni 2020

Fortidens synder