Fangst-statistikk i Målselva i 2023
3,74
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2237
Totalt antall fisk fisket
341
Laks 7kg og over
1347
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ved observasjon ta kontakt snarest. Alt død fisk skal ut av elven.

Verdalselva

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike