Oppvandringen av laks i Målselvfossen er stor i 2023 for å være såpass tidlig på sesongen. Gjennomsnittlig oppvandring pr. 29. juni for årene 2015 – 2020 ligger på ca. 230, og det har aldri tidligere blitt registrert så mange laks forbi telleren pr. 29. juni.

Forvaltning/Laksevassdrag
Fangst-statistikk i Målselva i 2022
5,24
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
2256
Totalt antall fisk fisket
670
Laks 7kg og over
760
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!