Trekning av lodd for første fiskeuke i Målselvfossen er nå gjennomført og vinnere er informert. Ubetalte fiskekort blir gjort tilgjengelig for salg 18. Mai Kl 12:00 ved ordinær salgsåpning.

Vinnerne har fått melding. 

Da er analyseresultatene for innsendte prøver fra forrige sesong klare. Vedlegget inneholder 42 sider med resultater fra hele vassdraget. Prøvene er tatt og innsendt av fiskere langs hele elva. Det gledelige er at det er svært få oppdrettsfisk (rømninger) blant prøvene for 2020.

Forvaltning/Genetikk

Slik er fisket i elva vår

Fiskekort og soner

Les mer
Fangst-statistikk i Målselva i 2020
4,2
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
3339
Totalt antall fisk fisket
778
Laks 7kg og over
1825
Laks under 3kg

Oppdatering av fisketelling den 18.august, viser en fortsatt god oppgang i trappa. 

Elveside

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Trekning av lodd for første fiskeuke i Målselvfossen er nå gjennomført og vinnere er informert. Ubetalte fiskekort blir gjort tilgjengelig for salg 18. Mai Kl 12:00 ved ordinær salgsåpning.

Vinnerne har fått melding. 

Målselva

Fra andre medier