Nedre Målselv - soner

Nedre Målselv Elveeierlag: denne delen av elva egner seg spesielt bra for sjøørret-fiske.

I nedre del av vassdraget finner du en av norges beste sjøørret-soner med mulighet for alle typer stangfiske. Mange fine fiskeplasser er tilrettelagt med gapahuker, bord og benker.

HUSK: hold områdene fritt for søppel og fiskeslog!

Malselva_sjøørret

 

Fiskeregler

 

Kvote 2020

  • 5 stk sjøørret pr.fisker pr.døgn
  • Maks 2 lakser totalt pr. fisker pr. døgn (tar fiskeren en ho-laks over 7 kg er fiskedøgnet slutt)
  • Utsatt holaks eller "vinterstøinger" teller ikke på kvota.

OBS: Det er innført en egen sone for den nederste delen av elva, "Hollendernes". Her gjelder nattfredning mellom 2400-0600.

Det er spesielt viktig at de som fisker i nedre del av elva tidlig på sesongen tar hensyn til at det er en del laks og sjøørret som er på tur ut av elva. Denne fisken er gjerne ekstra tynn, men ser stort sett lik ut som fisk som er på tur opp i elva. Slik fisk skal settes ut igjen så fremt den ikke er skadet. Vær derfor ekstra påpasselig ved landing av fisk før 01.Juli.

Elveeierlaget har egne kontrollører med oransje vester for sjekk av fisketillatelse og miljø.

Adkomst

 

Fiskeplasser/ fisketips

Kjerresnes: Båtutsett, gapahuk m/grillplass, bord/benker, vannpost og WC. Fint å fiske fra land. 

Holmen: Holmen elvesenter m/bord og benker. 

Karlstad: Elvestøa med bord, benker, grillplass og NY Gapahuk 2018. Her kan også båt settes ut. Fint å fiske fra land. 

Gullhavøra: Bord, benker m/grillplass. Her kan også båt settes ut. Fint å fiske fra land. 

Hollendernes: Fiskeplass for funksjonshemmede (flytebrygge), gapahuk, bord , benker og WC. Fint å fiske fra land.