Desinfisering Målselva
Sportsfiske/Fiskeregler

Desinfisering - instruks

Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget ønsker en frisk elv, fri for sykdommer og Gyrodactylus salaris. Derfor skal utstyret desinfiseres ved ankomst til elva.

MERK: dette gjelder også båt/ kano/ kajakk som bringes med, for bruk i vassdraget! 

 

MålselvOddhelge
mandag 01.april 2019 / 15:29

Alle som kommer fra andre vassdrag eller utlandet, må desinfisere fiskeutstyret (stenger, vadebukser, redskaper, hov, og annet utstyr). Dette gjøres på de sjølinstruerende desinfeksjonsstasjonene før du begynner å fiske. I tillegg er det noen betjente stasjoner som er åpen på dagtid.

VEILEDNING - SJØLINSTRUERENDE STASJONER:

Desinfiseringskasse
Desinfiseringskasse

Desinfiseringen med Virkon S foregår etter følgende anvisning:

  • Fluer, sluker og esker dyppes i Virkon S i minimum 15 sek og skylles av med vatn etter om lag 15 min. Tørk utstyret.
  • Stenger sprayes med Virkon S som skylles av med vatn etter ca 15 min.
  • Vadere / støvler settes i kar med Virkon S og vaskes utvendig med løsningen.
  • Liner dyppes i Virkon S eller skylles med Virkon S i minst 30 sek. Hovedlina på fluestenger dras av og legges i løsningen.
  • Sneller dyppes i Virkon S. Snellene kan eventuelt sprayes med Virkon S. En må da la middelet virke i minimum 1 min før det skylles av med rent vann.
  • Håver legges i løsningen med Virkon S i minst 1 min. Dersom karet ikke er stort nok for hele håven, kan handtaket skylles med Virkon S, men hele nettet må ligge i løsningen i minimum 1 min.
  • Fiskevesker kan legges i Virkon S eller fuktes utvendig og innvendig med svamp fuktet med Virkon S. Skylles og tørkes godt etterpå.
  • Båter, blåser, baderinger m.m. sprayes/dusjes med Virkon S og tørkes grundig etterpå. Pass på at båtene desinfiseres innvendig og at det ikke er vann igjen i båtene før de transporteres videre.

Kvittering:

Når du er ferdig med desinfiseringen tar du bilde av ukenummer med mobiltelefon (nr finnes i kassa). Bildet viser når du har desinfisert utstyret.