Målselvfossen Elveeierlag

Målselvfossen Elveeierlag

Målselvfossens elveierlag er organisert i et sameie som ledes av et valgt styre. Sameiet har i dag 17 rettighetshavere som disponerer 1,8 km elvestrekning medregnet fiskeplassene under Målselvfossen.

Målselvfossens elveierlags ansvarsområde begrenser seg til rettighetshaveres rettigheter ifm fisket. På land begrenses disse rettighetene geografisk til elvas øvre flommål.

E-post
haarek.gamst@gmail.com

co/ Hårek Gamst
9325Bardufoss
Norge