Slik er fisket i Målselv

Det er fem elveeierlag i Målselva. Disse organiserer fisket på sine områder. Elva er lang og det er godt om fiskeplasser og muligheter.

Informasjon om fiskekort finner du her
Oversikt over soner og fiskeplasser finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Det er stort sett alltid mulig å få seg laksefiske i Målselv. Kort kan kjøpes både på nett og via grunneiere og overnattingsteder. Vi anbefaler at du går inn på de forskjellige sonene i elva (se kart) og leter der. Nedre del er spesielt kjent for sitt gode sjøørretfiske, mens laksen går helt opp i Dividalen.

Fiskeregler

Fiskeregler for 2023 i Målselv-vassdraget

Vedtatt av Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget (SUM) den 12. april 2023.

Midtsesongevaluering

I forkant av sesongen har SUM sammen med Statsforvalteren utviklet en plan for Midtsesong-evalueringen. Noen forhandsavtalte tiltak som skal iverksettes dersom innsiget av laks tilsier det. Disse tiltakene vil normalt bli satt i verk fra 25. juli. Dette gjøres for å sikre at det er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over.