Målselvfossen - soner

Målselvfossen ligger omtrent midtveis opp i vassdraget. Området rundt fossen må betraktes som svært naturskjønt og fra alders tid har området vært en meget god fiskeplass

De første oppsitterne, som kom sørfra, oppdaget fort Målselvfossen som ressurs for matauke. Det var mye fisk, og utlendinger kom tidlig, de første som kom var engelske sportsfiskere. I dag er kulpen under Målselvfossen bortleid i juli, i til sammen 4 uker, til Bjørn Rune Gjelsten. Resten av området er regulert for kortfiske med fiskekortsalg via Internett, Inatur.

Målselvfossen er en turistmagnet, med ca. 90.000 besøkende hvert år. Det er et stort innslag av turistbusser fra Europa. Målselvfossen ble i 2003 kåret til Norges nasjonalfoss av 9-timens lyttere på NRK.