Øvre Målselv - soner

I ØME selges det fiskekort på flere vald/soner ovenfor Målselvfossen. Herunder Divielva i tillegg til ØJFF, MJFF, Solberg, Rundhaug Gjestegård m.fl.

ØJFF (Øverbygd jeger og fiskeforening)
MJFF (Målselv jeger og fiskeforening)

Støttemedlemskap Øvre Målselv elveeierlag: du som ønsker å bidra, f.eks fisker gratis hos grunneier - støtt elveeierlaget med kr.200 til Vipps-konto 514005.

Bidraget går til forvaltning av vassdraget, for kommende generasjoner. Eksempel på tiltak er videoovervåking av all anadrom fisk som vandrer opp laksetrappa. Kamera avdekker rømt oppdrettslaks og pukkellaks. I tillegg bidrar du med oppkjøp av laksenotrettigheter i innfartsfjordene, noe som fører til stabil balanse i laksebestand for Målselvvassdraget.

Mer om Øvre Målselv elveeierlag