Øvre Målselv Elveeierlag

Øvre Målselv Elveeierlag

ØME er elveeierlaget i øvre del av Målselvvassdraget. Alle rettighetshaverne ovenfor Målselvfossen og østover er medlem her. I øvre del går fordeler elva seg i fire mindre elver; Fjellfrøselva, Divielva, Rostaelva og Tamokelva.

Laget

Består av 171 rettighetshavere, hvor noen har organisert salg av fiskekort. Fra Rundhaug og oppover endrer elven karakter, fra ei forholdsvis stille elv til variasjon mellom stryk og stille. Mange av valdene egner seg dermed godt til fluefiske.

Støttemedlemskap ØME (Vipps til 514005)

Vil du bidra till forvaltning av vassdraget, betal minst kr.200 til elveeierlaget. F.eks. om du har en gunstig fiskeavtale med grunneier, enten i slekt eller som venn, ønsker vi et lite bidrag fra deg. Laksetrappa krever ettersyn og vedlikehold, som medfører en del kostnader. I tillegg støtter ØME projekter som oppkjøp av laksenot, videoovervåkning av oppgangen, samt eventuell utfisking av pukkellaks og oppdrettslaks.

For kommende generasjoner - støtt Øvre Målselv elveeierlag i dag!

 

ØME
Styre

Leder: Jørn Uleberg
9334 Øverbygd
Norge