Midtre Målselv - soner

Strekningen starter nedenfor Fagerlidal, ved Brandskogsand/Messelt og nedover til Leirbekkmoen/Sandbakken og grenser mot Nedre Målselv elveeierlag.

Fiskeregler

Fiskebestemmelser 2020

Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere, grunneiere og miljøet når du fisker. 

Forlat alltid fiskeplassen slik du ønsker å finne den igjen selv.

Slipp andre fiskere til på de beste fiskeplassene, det er ikke tillatt å oppholde en fiskeplass dersom det er flere i kø. Derfor; praktiser bevegelig fiske. Begynn alltid ovenfor fisker som allerede står eller ror i elva hvis dette er mulig. Står eller ror en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han har fisket seg et stykke nedstrøms før du går eller ror i elven ovenfor han. Beveg deg nedstrøms, for så å begynne øverst igjen.

Fra land kan det fiskes med 1 stang pr kort.

Fangstrapportering skal utføres like etter endt fiskedøgn/periode. Null-fangst skal også rapporteres. Rapport merkes med; Vald 1, Vald 2, Vald 3 etter hvor det er fisket (Vald 1= Liastæa/Messelt - Fleskmo. Vald 2=Fleskmo- nedre Buktaholmen. Vald 3=n.Buktaholmen-grense NME).

Husk: ta SKJELLPRØVE

GJENUTSETTING AV FISK

Annet:

Oppsyn: Alle grunneiere har anledning til å kontrollere at andre fiskere har alle gyldige papirer, og utøver fisket samsvar med gjeldende regler.

Observasjon av sel: Dersom du observerer sel i elva må du straks varsle noen i styret i SUM.

Bilder: Vi setter stor pris på om du sender inn bilder og interessante historier som vi kan publisere på web-siden.

MERK: ubenyttet fiskekort vil ikke bli refundert.