Fagerlidal - soner

Området ligger nedenfor Målselvfossen sone og strekker seg til Midtre Målselv elveeierlag.