Målselv laksefiske

Størst i Troms

Målselva er den største elva i Troms, og E6 krysser elva ved Olsborg. Målselva har ei lengde på omtrent 85 km i hoveddalføret, men totalt ei fiskestrekning på omkring 130 km når vi regner med sideelver som også har laks, sjøørret og sjørøye.

Les mer

Målselvvassdraget har sitt nedbørfelt i Indre Troms, og går fra grensa mot Sverige og vestover derfra. I nord grenser det mot Storfjord og Balsfjord kommuner. I sør mot Bardu kommune, men store deler av nedbørsfeltet i Bardu drenerer inn i Barduelva som renner inn i Målselv i området ved Bardufossen, som forøvrig er regulert. I vassdraget er også Devvdis-vatnet regulert. Dette ligger i Dividalen og vatnet herfra renner ut i Divielva.