Viktig info vedrørende fiskestart i Namsenvassdraget/Important information regarding the start of fishing in the river Namsen.

Den nye forskriften er oppdatert og publisert. Les den her

The new regulations has been updated and published. 

Niklas Høgstedt
onsdag 10.juli 2024 / 15:32

Viktig info for dere som fisker!

• En avlivet laks pr. døgn under 65 cm. To avlivet laks pr. sesong. Det er ikke anledning å fortsette fiske om sesongkvoten er fylt.

• Sesongkvoten gjelder for hele sesongen. Det betyr at de som allerede har avlivet to laks ikke kan fiske videre denne sesongen.

• En ørret pr. dag i Namsen og Sanddøla og to pr. dag i Høylandsvassdraget.

• Det er nå kun lov å bruke 1 enkel/dobbel/triple krok pr. agn

• Kun to stenger pr. båt

Les mer om gjenutsetting her

Innlevering av fisk som blør
Det presiseres at laks som blør, men som er over 65 cm skal avlives og leveres på mottak. Det er ikke lov å fortsette fiske før den er dokumentert innlevert. Det betyr at det skal kunne fremvises kvittering for innlevert fisk, ved besøk av oppsyn. For å unngå diskusjoner på sosiale medier eller laksebørs, så er vår praksis å legge ut bilde av kvitteringen for innlevert fisk på laksebørsen.
Les mer om mottaksstasjoner her

//

Important information for everyone who fishes!

  • 1 killed salmon maximum 65cm per day. If the fisherman has filled the daily quota of killed salmon, fishing shall be stopped until a new date starts.
  • The season quota applies for the entire season. This means that those who have already killed two salmon cannot continue fishing this season.
  • Sea trout: In Namsen and Sanddøla, 1 pc. and in the Høylandsvassdraget 2 pcs. killed sea trout per day.
  • Maximum 1 single/double/treble hook per bait.
  • Maximum two rods from boat.

Read more about C&R here

Handling of fish that because of injury must be killed

Fish that is sick or seriously injured (e.g. from deep hooking and serious bleeding) must not be released, but should instead be killed immediately as soon as injury is discovered. All killed salmon that is over 65 cm should be delivered at one of the local nursing homes. It is not allowed to continue fishing until it has been documented and submitted. At the nursing home you must sign a paper that the fish is treated according to guidelines and the nursing home sign a receipt to confirm that the fish is delivered.

In order to avoid discussions on social media or Elveguiden, our practice is to post a picture of the receipt for submitted fish on the Elveguiden.

Read more about our local nursing homes here