Namsen_duun langnes_fluefiske_laks_fangst_peder duun
Sportsfiske

Hvordan gjenutsette laks

Les denne artikkelen for å gjøre gjenutsetting av fisk så skånsomt som mulig. 

Niklas Høgstedt
søndag 28.november 2021 / 00:30

FOR Å GJØRE GJENUTSETTING AV FISK MEST SKÅNSOMT:
- Bruk kroker uten mothaker eller klem inn mothakene med tang
- Velg så tykk fortom som mulig for den aktuelle fiskesituasjonen, så fisken kan tas raskt inn mot land
- Ha krokløsertang tilgjengelig under fisket
- Bruk stor håv med knuteløst, småmasket nett

TEMMING AV FISK
- Få fisken inn mot land så raskt som mulig 
- Ikke løft fisken unødig ut av vannet - fisken skal helst være i vannet hele tiden.
- Kontroller fisken uten å løfte den ut av vannet, for eksempel med en hånd rundt halen og en hånd forsiktig under buken foran.
- Løsne kroken forsiktig med krokløsertang
- Håndter fisk som nettopp er kommet opp fra sjøen ekstra forsiktig
- Unngå å veie fisken. Anslå størrelsen av fisken med øyemål, eller mål lengden av fisken. 
- Hold fisken med snuten mot strømmen, gjerne med en hånd forsiktig rundt halen og en under buken foran.
- Hold fisken stille mens den kommer til hektene, ikke før den fram og tilbake i vannet. Vær tålmodig!
- Ikke slipp fisken før gjellelokkene pumper godt og fisken selv holder balansen. Vær ekstra forsiktig ved vanntemperaturer over 18C.

Fisk som blør fra gjellene, og fisk som ikke får tilbake livskraften skal ikke settes tilbake, selv om planen var å gjøre det. 
Laksefisk er robuste, og sannsynligheten for at fisken både overlever og gjenopptar naturlig adferd etter gjenutsettinger er høy, forutsatt at denne har vært riktig utført. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har undersøkt overlevelse. I snitt overlevde 93 % gjenutsetting. De som døde hadde enten skader eller ble kjørt/håndtert uforholdsmessig lenge.

Brosjyre om gjenutsetting finner du her:

https://lakseelver.no/sites/default/files/Gjenutsetting%20av%20laksefiske.%20Produsert%20av%20NL%20og%20NJFF%202020.pdf