Enorm økning av pukkellaks i nord

Mellom 2017 og 2021 har innsiget av pukkellaks 10doblet seg annet hvert år.

Ranaelva
fredag 11.august 2023 / 08:23

Norske Lakseelver har vært på befaring i flere Finnmarkselver og møtt mange av ildsjelene og forvalterne som legger ned en formidabel innsats for å hindre denne uønska arten å komme opp og etablere seg i elvene sine. Filmen kan du se på Naturkanal1.