Kart Kobbforsen Bane Nor

«Ny» fiskeplass i Kobbforsen Bane Nor

Dette er en utpreget god slukplass, selv om den erfarne fluefiskeren lett kan fiske godt her.

Ranaelva
torsdag 16.mai 2024 / 09:02

Elva bør gå på typisk normal vannføring, da det ellers kan være vanskelig å komme seg ut på den kanskje aller giftigste plassen her- «Lemetskjæret» som du finner ovenfor gapahuken.

Om du fisker fra «Lemetskjæret», bør du være spesielt oppmerksom på vannstandsøkning – man må over ei renne som fort kan bli for dyp og stri til å forsere tilbake.

Fisket kan være særlig bra etter at elva har gått stor og gått ned igjen. Mye av fisken som har stått langs «Laksholmen» som ligger på nedsiden, vil flytte seg opp på videre vandring. Hvis timingen er bra, kan du oppleve ett godt fiske.