Fiskereglene 2024

På ekstraordinært årsmøte 15/5 2024 ble fiskereglene for Ranavassdraget vedtatt for sesongen 2024

Ranaelva
onsdag 15.mai 2024 / 19:30

Her er noen av hovedpunktene:

Laks 15/7 – 31/8 mellom kl 06:00 – 00:00
Nattefredning mellom 00:00 – 06:00
All laks over 65 cm (ca. 3kg), all sjøørret og all sjørøye skal settes levende ut.
Minstemål for laks: 45 cm
Døgnkvoten er maksimalt 2 landede laks hvorav 1 laks kan avlives under 65 cm.
Når døgnkvoten for avlivet laks er nådd, skal alt fiske umiddelbart opphøre inntil nytt fiskedøgn starter.
Sesongkvoten er maksimalt 12 landede laks hvorav 3 laks kan avlives under 65 cm.
Når sesongkvoten for avlivet laks er nådd skal alt fiske opphøre resten av sesongen.
Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks. 
Manglende rapportering med eller uten fangst er brudd på fiskereglene og sperrer for kjøp av nytt kort.

Utsyr som skal brukes i elva skal desinfiseres før fiske igangsettes. 
Desinfiseringsstasjon finnes hos
*       Helgeland Villmarksenter- Selforsveien 30
*       Brennslett - Saltfjellveien 30
*       Sport1 – Verkstedveien 6
*       Røssvoll Camping
Elektronisk desinfiseringsbevis kvitteres ut på elveguiden.no eller app med nummer/QRkode som står på desinfiseringsstasjonen.

 

Fiskereglene i sin helhet finner du her