Varsling
– Vi må nå bytte ut sireneanlegget vårt for Ranelva, som varsler om tapping over Reinforsdammen, sier kraftverkssjef Marianne Fineide i Statkraft for Kraftverksgruppe Rana.. Foto: Arne Forbord

Skal bruke millioner på å lage et nytt anlegg for å advare folk mot plutselig vannøkning i Ranelva: – Viktig for sikkerheten

Ranaelva
Ranaelva
mandag 15.april 2024 / 10:25

Konsesjonen til Statkraft for demningen ved Reinforsen i Ranelva pålegger kraftselskapet å ha et varslingsanlegg for tapping av vann. De skal ha et velfungerende sireneanlegg, som varsler når det tappes vann over dammen. Grunnen til at de har lydvarsling er å fortelle folk som er nært elva at det snart kommer betydelig økt vannføring.

I begynnelsen fungerte dette varslingsanlegget langt nedover langs elva. Nå er strekningen med varsling betydelig redusert.

– Det holder at vi har varsling fram til Kjerrforsen, som ligger nedenfor Jamtlia. Dette er viktig for sikkerheten, sier kraftverkssjef Marianne Fineide i Statkraft.

Må byttes

Den senere tiden har anlegget fungert dårligere og dårligere med sporadiske jordingsfeil. Nå er det bestemt at det skal skiftes ut. Opprinnelig lå varslingsanlegget på siden der jernbanen går. I arbeidet med å prosjektere et nytt anlegg ønsket Statkraft å flytte varslingsanlegget til motsatt side av elva.

– Vi prøvde å få grunneierne med på dette, men de sa nei, sier Fineide.

Dermed blir det nye anlegget også etablert på jernbanesiden.

Den første sirenen står på selve Reinforsdammen.

Millioner

Hva det vil koste å skifte ut anlegget vet Statkraft ennå ikke.

– Det blir nok snakk om noen få millioner kroner, sier Fineide.

I utgangspunktet var det Statkrafts ønske at anlegget skulle stått ferdig for bruk i år, men det går ikke.

– Vi fikk noen forsinkelser i prosessen, sier kraftverkssjefen.

Hun forteller de vil følge opp med tester og reparere fortløpende, sånn at det også skal fungere i år.

Fineide forteller at Statkraft i tillegg har satt opp et reglement for tappingen over dammen, sånn at det ikke blir for brå økninger i vannføringen ned vassdraget.