Info desinfisering

Gyrodactylus salaris sammen med lakeslus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot de ville laksestammene. Etter nesten 35 år med gyrosmitte i vassdraget ble endelig elva rotenonbehandlet i 2003 og 2004.

Anonym
mandag 02.mai 2022 / 18:03

Høsten 2009 blei elva friskmeldt, men høsten 2014 ble det igjen funnet G. salaris i elva og for å dempe smittepresset ut mot andre nærliggende vassdrag ble det foretatt en hastebehandling med rotenon høsten 2014.
Fullskalabehandling ble foretatt høsten 2015.

Det er nå et krav fra myndighetene at alt utstyr (fiskeredskap/båter/vadere etc) skal desinfiseres.
Ved forflytning til annet vassdrag skal det også desinfiseres ut av elva.

Desinfiseringsstasjoner finner du på Helgeland Villmarkssenter i Selforsveien 30, Brennsletta i Saltfjellveien 30, og på Røssvoll Camping, Saltfjellveien 436 og Sport 1, Verkstedveien 6.