PUKKELLAKSTILTAK I MÅLSELV

I en god del døgn er det tatt ut pukkellaks i fisketrappa. Dette startet opp den 12. juli.

Jørn Uleberg
lørdag 29.juli 2023 / 12:21

Vi startet opp med uttak av pukkel den 12. juli. Det var meget god oppgang av vanlig laks før det, men den 11. juli fant vi ut at nå gikk det vel mye pukkellaks gjennom trappa. Etter 5 døgn med tiltak gikk all oppgang noe ned, og tiltak for å redusere pukkellaks ble satt på vent.

Det er slik at vi egentlig ikke ønsker å hindre fisken under oppvandringsprosessen.  Etter ytterligere en ukes tid tok mengden pukkellaks til å øke ganske kraftig, og tiltak ble satt i gang igjen.

Totalt er det nå (28. juli) tatt ut 754 pukkellaks fra fisketrappa. I sportsfiske er det så langt innmeldt fanget 268 pukkellaks. Alt i alt et det da avlivet 1022 pukkellaks per 28. juli.

 

Foto: Arne Vidar Olsen