Forvaltning/Laksevassdrag

God oppgang i fisketrappa 2024

Oppvandringen av laks i Målselvfossen har startet tidligere enn det som har vært vanlig før.

Per 18 juni har det vært 418 registreringer i telleren. Det betyr ikke nødvendigvis at det er gått opp 418 laks. Noen ganger kan det gå opp flere laks på en registrering. I tillegg går det opp andre arter. De fire første fiskene som gikk opp i år var sjøørret av brukbar størrelse. Det er også registrert oppgang av harr. I alle fall er det positive tendenser i vår elv så langt i år.

MålselvOddhelge
mandag 03.juli 2023 / 21:43

Per formiddag 3. juli var det tilsammen gått opp 978 fisk gjennom trappa. Det er kun i 2018 at det har gått opp flere fisk per 3. juli med 1038 fisk. 

Per 20. juli er det gått følgende gjennom trappa: 1754 smålaks, 611 mellomlaks, 465 storlaks. Disse er fordelt på 2830 laks, 416 sjøørret, 24 sjørøyer, 2 oppdrettslaks (og 114 pukkellaks i tillegg). Videre så langt, er det tatt ut 199 pukkellaks av sportsfiskere (hele elva) og 607 individer i fisketrappa.