Norske Lakseelver/Lovverk

Fokus på våre nasjonale laksevassdrag

Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.

Paal
torsdag 23.juni 2022 / 09:43