nausta
Avdekking av plakat som markerer Nausta som nasjonal lakseeelv, den 22/6 2022.
Forvaltning/Laksevassdrag

Markeringer av nasjonale lakseelver

Den 22. juni var startskuddet for Norske Lakseelvers markering av verneregimet rundt nasjonale lakseelver. Lokalpolitikere og media var tilstede i flere elver.

Paal
torsdag 23.juni 2022 / 14:07

Trass i at Norge har 52 nasjonale lakseelver som skal ha et spesielt vern, opplever villaksforvaltningen at verneregimet ikke er godt nok kjent, eller at det ikke blir hensyntatt i forbindelse med veiutbygginger, industritiltak eller kraftverkkjøring.

I forbindelse med NLs 30-års jubileum vil organisasjonen derfor sette fokus på hvordan verneregimet kan styrkes og gjøres bedre kjent. Et første steg på veien er å markere elvene med skilt som synliggjør at dette er et nasjonalt laksevassdrag. Rundt om blant de 36 nasjonale laksevassdragene som er medlem hos Norske Lakseelver, ble det derfor arrangert «skiltmarkeringer» den 22/6.

Se innslag fra Eidselva på Nrk.

Her bilder fra noen markeringer.

 

Namsen
Samling i Namsen. Fra venstre Ola Seem (leder av forvaltningslaget), Frode Stalvik fra Villakssenteret, ordfører i Overhalla, Hege Kristin Kværnø Saugen og ordfører i Grong, Borgny Grande.
Årøy
Leder av Årøy elveeierlag, Knut Munthe Olsen, med varaordfører i Sogndal kommune, Vibeke Johnsen (SV).

 

Ordfører i Stad kommune
Ordfører Gunnar Silden i Stad kommune under avdukingen av skilte som markerer Eidselva som nasjonalt laksevassdrag.
Nils T. Bjørke Voss
Nils T. Bjørke, Stortingsrepresentant for SP, var med på å sette opp plakater på Voss.

                      

Stjørdal møte
Markering av NL sitt 30 års jubileum og Stjørdalselva som nasjonal lakseelv. Fra venstre Jan Sakshaug Sakshaug Sport, Bendik Eithun Halgunseth fra Fylkeskommunen, Lene Mari Prøven fra Næringsforeninga, Gunnar D Fordal fra SVEL, Hågen Einang tidligere leder i SVEL, Per Ivar Morken leder i SJ.