Foto: Jan Hegna
Sportsfiske/Lovverk

Oppdatert om koronasmittefaren og årets laksesesong

Oppdatert 23.04: Regjeringen har nå lettet på reiserestriksjonene og årets sommeraktiviteter vil kunne gå tilnærmet normalt for nordmenn som ferierer i eget land. Det er godt nytt for laksefiskere og -tilbydere.

Paal
onsdag 25.mars 2020 / 08:54

Med regjeringens avgjørelse om å åpne opp for fritidsreiser, vil nordmenn kunne gjennomføre laksefiske i løpet av sommeren. Det vil likevel være spesielle forhold, og i forbindelse med overnatting og camping vil det komme retningslinjer som fiskere og fisketilbydere må forholde seg til.

Dette vil være i tråd med smittevernregler som nå innføres for andre bransjer. NHO har publisert veileder for smittevern i reiselivet. Denne kan være et god utgangspunkt, men det vil trolig også komme klare pålegg både nasjonalt og lokalt. Kommuneoverlegen har myndighet til å sette lokale regler. 

Vi understreker at dette selvfølgelig ikke er nødt til å bli realitetene. Situasjonen og ulike restriksjoner er under løpende vurdering av helsemyndighetene. Hvis det forsiktige frislippet som nå er vedtatt fører til økning i smitten, vil det trolig komme innstramminger igjen.

For de som har utenlandske sportsfiskere som har bestilt fiske, er det fortsatt et generelt innreiseforbud. 

Vi håper at myndighetene ved månedsskiftet april/mai vil komme med en avklaring av hvor lenge innreiseforbudet gjelder, slik at tilbydere og utenlandske sportsfiskere vet hva de har å forholde seg til. 

For fisketilbydere i medlemselvene vil Norske Lakseelver sette opp en løsning for videreformidling av tilgjengelig fiske som er avbestilt. Mer info om dette vil bli sendt ut til medlemmene i nær fremtid.

Norske Lakseelver følger utviklingen, og er i tett dialog med både myndigheter og andre organisasjoner. Det er viktig at vi forholder oss til de råd og bestemmelser som kommer fra helsemyndighetene og andre sentrale og lokale myndigheter.

Norske Lakseelver jobber med å kartlegge hvordan vi samlet kan møte disse utfordringene på en best mulig måte, og hvordan vi kan finne gode løsninger for årets fiskesesong innenfor de rammene myndighetene setter.

Norske Lakseelver og de lokale forvaltningslagene vil i mellomtiden følger opp de daglige oppgavene, og vi vil forberede oss til en sesong som høyst sannsynlig vil bli annerledes enn tidligere år.

Vi håper at flest mulig vil kunne koble av og glede seg over fiske etter laks og sjøørret langs våre fantastiske vassdrag til sommeren. Mer enn før vil gode naturopplevelser ved elva være viktig for både kropp og sjel!