Red skin disease
Syk fisk tatt i Enningdalselva i slutten av mai 2020.

Ny runde med Red Skin disease?

Også i år ser det ut som om fiskesykdommen Red Skin Disease rammer Enningdalselva. To fisker med klare symptomer er foreløpig fanget.

tirsdag 25.mai 2021 / 13:57

Laksesesongen i Eningsdalselvaer åpnet 23. mai og det ble fanget 28 laks.

-Dette er den beste sesongåpningen på lenge, noe som trolig skyldes den gode vannføringen, forteller leder Bjarne Granli i Arbeidernes Jeger og Fiskerforening.

Det er imidlertid skår i gleden, ettersom mye tyder på at sykdommen med ukjent opphav fortsatt rammer laksen i elva.

I går ble det fanget tre laks, hvorav to hadde tydelige symptomer på Red skin disease. Den tredje hadde milde symptomer. Det er også observert en laks med tydelig unormal adferd. Laksen står i et rolig parti av elva med ryggfinnen over vann. Det er mistanke om at denne også kan ha Red skin disease. På nåværende tidspunkt ser det lysere ut enn i fjor, noe som muligens kommer av den lave vanntemperaturen.

Det er forskere fra NINA i elva denne uka som skal ta ut prøver.

Foreløpig er det ikke meldt om fisk med symptomer fra andre steder i landet, men mesteparten av elvene har heller ikke åpnet.

Norske Lakseelver og forvaltningslaget i Enningdalselva følger situasjonen nøye.

- Villaksen trenger ikke flere prøvelser. Det er heldigvis forskning på gang rundt denne sykdommen, men vi ønsker en bedre finnanisiering av en samordnet nordisk forskning på problemet, uttaler Generalsekretær Torfinn Evensen.

I sidesaken kan du lese en mer utførlig artikkel om hva vi vet og ikke vet om sykdommen.