Viktig melding! Sykdom i oppdrettslaks med smittepotensial til villaks

Det er påvist bakteriell nyresyke hos oppdrettslaks på Nordmøre og Hitra/Orkland. Dette er en situasjon som kan være alvorlig for villfisken i området. Vi gjør derfor alle dere fiskerne ekstra oppmerksomme på dette og minner om at  dere er ekstra påpasselig med desinfeksjon

Hilde Dyrendahl
onsdag 31.mai 2023 / 21:39

All mistanke om syk fisk må meldes inn til Veterinærinstituttet. 

Innmelder må oppgi kontaktinformasjon, hvor fisken eller fiskene er funnet og en beskrivelse av funnet. I tillegg er det ønskelig med bilde av fisken, gjerne et oversiktsbilde og nærbilde. Bilder kan sendes inn via meldesystemet (se lenke under). Fisken må i tillegg oppbevares kjølig, men ikke fryst, inntil man får beskjed om videre håndtering fra Veterinærinstituttet.

Les mer om saken hos Veterinærinstituttet. Her er det også bilder som viser hvordan sykdommen arter seg.

Syk fisk meldes inn her: https://svf.vetinst.no/