Forvaltning/Gyro

Desinfisering

Desinfiseringsstasjonen ligger ved Teksdal kraftstasjon/parkeringsplass for fiskere. 

Jan Tøndelstrand
mandag 22.mai 2023 / 22:22

Selvbetjent stasjon for Teksdalselva
Der gratis å desinfisere utstyr og fiskere gjør dette ved Teksdal kraftstasjon/parkeringsplass.
Før fiske i Teksdalselva kan starte må alt fiskeutstyr som er brukt i annet vassdrag /innsjø inneværende sesong desinfiseres. Med fiskeutstyr menes stang, snelle, snøre, redskap, vadere, vadesko, støvler, vadestav og håv. Ved innførsel av utstyr til Norge skal dette desinfiseres før bruk.
Kanoer, kajakker og lignende som er brukt i annet vassdrag/innsjø SKAL desinfiseres før bruk i Teksdalsvassdraget som innebefatter Teksdalsvatnet og Gjølgavatnet.
Følg instruks som er opphengt ved stasjonen.  

Formål
Hindre smitte av den dødelige parasitten Gyrodactylus salaris (gyro). Gyro dør i saltvann, men kan overleve på vått fiskeutstyr (jakker, fluer, kanoer, sluk, plastposer, vadere osv.) i mange dager. Virkestoffene i desinfiseringsmiddelet dreper også andre parasitter og smittestoffer som du kan ha kommet borti, f.eks gjennom rømt oppdrettslaks. Det er derfor utrolig viktig at du som fisker desinfiserer utstyret hver gang du bytter elv. Husk at det er ulovlig å sette ut fisk et annet sted enn der du har fanget den.