Mann fisker i elva
Sportsfiske/Andre sykdommer

Fiskesesongen 2023

Året laksesesong er godt i gang og det er i skrivende stund registrert 71 fangster med en snittvekt på 7,8 kg.

Selv om fisket er godt i gang ønsker vi i SVEL å komme med litt viktig info om sesongen.

EirikYven
søndag 04.juni 2023 / 21:00

Fiskeregler 2023

Vi har hatt en grundig prosess i forbindelse med fastsetting av fiskeregler. Vi bruker historisk utvikling av fangst og gytegropregistreringer som viktig informasjon når vi fastsetter fiskereglene.

Fiskereglene blir diskutert i fagrådet for Stjørdalsvassdraget og innspill der blir tatt med i prosessen når styret i SVEL vedtar fiskereglene. Det er kun en endring på årets fiskeregler, det blir satt et tak på gjenutsetting av laks. Det blir kun lov å sette tilbake 3 laks pr. døgn.

Vi er klar over at dette kan være vanskelig å kontrollere, men vi sender et signal om måtehold og ønsker at dette blir respektert. Ellers blir kvoter og fiskeregler uendret.

Fisketrygdavgift og Stjørdalskortet

Vi minner om at alle over 18 år og som skal fiske etter laks og sjøørret skal betale Miljødirektoratets fiskeravgift og Stjørdalskortet.

Stjørdalskortet går utelukkende til forvaltningstiltak i elva og er med på å bidra til å opprettholde en god og bærekraftig liv i elva.

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet krever inn og forvalter fiskeravgiften.

Rapportering av fangst

Siste sesong ble det gjennom Elveguiden registrert 2300 laksefiskere, det er en økning på 300 laksefiskere fra året før. Vi merker en økning i antall fiskere fra år til år.

Vi er godt fornøyde med at vi stadig får flere fiskere til elva, men det vil føre til økt fisketrykk.

Vi følger utviklingen nøye og ønsker ikke at uttaket skal bli for stort og føre til nedgang i gytebestanden. Vi gjennomfører midtsesong evaluering den 1. juli. Med sviktende innsig og fangster vil vi måtte innføre forhåndsavtalte tiltak. Det er en avtale om fangstregulering som vi har inngått med Statsforvalteren. Bruk av Stjørdalskortet blir uendret. Registrering av fangst og utført desinfeksjon blir registrert hos Elveguiden som tidligere.

Elveguiden

 

Desinfeksjon av fiskeutstyr

Mange private utleiere har egne desinfeksjonsstasjoner til egne fiskere. SJFF sine kortselgere har desinfeksjonsstasjoner til sine fiskere. De som fisker hos utleiere som ikke har egne desinfeksjonsstasjoner skal desinfisere sitt fiskeutstyr hos Jan Sakshaug Sport på Stjørdal.

Desinfeksjon Jan Sakshaug sport

Skjellprøveprosjektet

Innlevering av skjellprøver blir som tidligere, tomme skjellprøveposer finnes i de utsatte skjellprøvekassene. Utfylte poser legges tilbake i samme kasse. Det skal leveres skjellprøver av all avlivet laks. Skjellprøvekasser finner du her:

  • Best bensinstasjon i Meråker.
  • Postkasse stativ ved jernbaneovergang i Flornes.
  • Hylla i Flornes.
  • Midtkil camping i Sona.
  • Best bensinstasjon i Hegra.
  • Ersgard på Stjørdal.
  • Jan Sakshaug Sport på Stjørdal.
  • Sportsfiskesenteret på Stjørdal
Skjellprøver

Spar en junilaks

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer laksefiskerne til måtehold. De oppfordrer spesielt fiskerne til å la den store tidligvandrende laksen svømme videre.

I artikkelen under fra 2019 finner du mer informasjon om hvorfor junilaksen er viktig og hvordan du skal behandle laks ved bruk av fang og slipp.

Spar en junilaks

Pukkellaks

Det er pukkellaksår i år, vi ber alle fiskere om å avlive pukkellaks og melde den inn på laksebørsen. Pukkellaks teller ikke på kvoten, men skal meldes inn.

Pukkellaks

Les mer om pukkellakse

Skadet laks og laks med soppinfeksjon

Elveeierlaget ønsker at fiskerne følger med på og rapporterer om skadet laks og andre observasjoner som kan være av interesse. Det er meldt om sykdom på oppdrettslaks med smittepotensial til villfisk.

Red skin disease
Syk fisk tatt i Enningdalselva i slutten av mai 2020.

Les mer om sykdom fra oppdrettslaks

Meld inn syk eller skadet laks

Oppsyn

Stjørdal Jeger- og fiskerforening (SJFF) har ansvar for å utføre oppsyn i hele den lakseførende delen av vassdraget.  Oppsynsrapporten for sesongen 2022 viser få regelbrudd og god etterlevelse av fiskereglene. Vi håper den utviklingen fortsetter og oppfordrer alle til å bidra til å skape trivsel langs elva.

SJFF tilbyr laksefiske

SJFF tilbyr laksefiske i Stjørdalselva og Forra på om lag 40 vald fordelt på 17 km med elv. Informasjon om kjøp av fiskekort finnes på SJFF sine hjemmesider.

Stjørdal jeger- og fiskerforbund

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening

Med dette ønsker vi alle en riktig god fiskesesong.