Red skin disease
Syk fisk tatt i Enningdalselva i slutten av mai 2020.

Sykdom må gi laksestopp i sjø

Norske Lakseelver ble i løpet av helga informert om nytt sykdomsutbrudd på tilbakevandrende laks til Enningdalselva. 

mandag 25.mai 2020 / 15:35

Det har blitt landa ti laks siden åpningen 22.mai i Enningdalselva. Fire av disse bærer preg av å ha det som kalles "Red skin disease". 

Lokal forvaltning innfører nå fredning av hunnfisk for å sikre nok gytefisk til høsten.

- I tråd med Norske Lakseelvers høringsinnspill av 8/5 til fiskeregler for 2020, vil vi oppfordre Miljødirektoratet til å stoppe sjølaksefiske i fjord- og kystområdene utenfor Enningdalselva for å bidra til bevaring av laksebestanden i vassdraget, sier generalsekretær Torfinn Evensen.

På den måten vil både forvaltningen i sjø og elv bidra til en lavere beskatning slikt at flest mulig stamlaks har mulighet til å overlever fram til gyting.