Sesongstart
1. juni starter fiskesesongen i Altaelva. SKITT FISKE! - Foto: ALI
Sportsfiske/Fiskeregler

Skitt fiske!

Klar for ny sesong? Her er informasjon som kan være greit å ha med seg på fisketuren!

KarianneJohansen
søndag 07.mars 2021 / 18:03

TIL DEG SOM SKAL FISKE I ALTAELVA FØR ST. HANS:

  • Alle som fisker i Altaelva, må kunne fremvise gyldig fiskekort og fiskeravgift. Gyldig legitimasjon skal medbringes på fisket og forevises oppsynet eller annen kontrollmyndighet etter forespørsel.
  • Fiskekort før St. Hans er personlig og kan ikke overdras til andre.
  • Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

 

GENERELL INFORMASJON OM FISKE

Flerfiske

I perioden før St. Hans vil det være flere fiskere på de samme plassene i elva. Alle med gyldig fiskekort har lik rett til å fiske på samme fiskestrekke og vi oppfordrer alle til å vise hensyn til hverandre. 

Ta godt imot fiskere som ankommer fiskeplassene. Tenk gjennom hvordan du selv ønsker å bli mottatt når du ankommer en annen fiskeplass eller en annen elv. Er du ny i elva, spør gjerne hvordan fisket foregår.

Bevegelig fiske

Når man fisker flere personer på samme fiskeplass, forplikter man seg samtidig til å praktisere bevegelig fiske. Gjensidig respekt mellom fiskere på begge side av elva (herunder også båtfiske) kan løses gjennom "glidelåsprinsippet". Ved flerfiske anbefales nedadgående 2 meter per kast.

Sluk - og fluefiske

Under fiske før St. Hans er det lik rett til å fiske med både sluk og flue på alle fiskeplasser i elva.

Camping langs elva

ALI oppfordrer til å campe minimum 50 meter fra elvebredden og fra gapahukene, - eller at du ikke er til hinder for andre. Gapahukene eies av ALI og skal være tilgjengelige for alle. Alle skal ha tilgang til fiskeplassene i elva - uten å følge at en trenger seg på. 

Bruk av båt

Vis hensyn ved bruk av båt. Slakk av og kjør slik at det er til minst mulig hinder for de som fisker. Tenk gjennom hvor du setter båten når du skal gå i land. Mange ganger er det mest hensiktsmessig å sette båten nederst på fiskestrekket.

Støing

Vinterstøingen er fredet. Det beste kjennetegn på støing er at den er avmagret. Støingen skal løses forsiktig fra kroken og tilbakesettes i elva. (Mer informasjon...)

Gjenutsetting

Her finner du informasjon om gjenutsetting av laksefisk. 

Vi har igangsatt en gjenutsettingsdugnad av storlaks. Alle bidrag er med i trekningen av to fiskedøgn i Hesja neste sesong. (Mer informasjon...)

Skjellprøver

Skjellprøver gir nyttig informasjon om laksen. Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller en oppdrettsfisk. ALI arrangerer årlig skjellprøvekonkurranse, der alle skjellprøvekonvoluttene er med i trekningen av fine premier. Skjellprøvekonvolutter kan hentes i postkassa på ytterveggen av vårt kontor i Øvre Alta (Steinfossveien 1). De kan leveres ferdig utfylt på samme sted. (Mer informasjon...)

Miljø

Alle er ansvarlige for å ta med seg søpla si hjem. Unngå å opprette nye bålplasser der gamle allerede eksisterer i nærheten. Miljøet langs elva er et felles ansvar. 

Midtsesongevaluering

ALI forplikter å gjennomføre midtsesongevalering av fiske. Styret kan innføre begrensninger i fisket, endre fiskeregler eller i verste fall stenge fisket i elva dersom forholdene tilsier det.

Vi ønsker alle lykke til i sesongen 2020!

SKITT FISKE!

Her finner du utfyllende informasjon om fiskekort og fiskeregler:

Sesongstart

Informasjon om fiske før St. Hans for utenbys fiskere